โรงเรียนบันนังสตาวิทยา
24/1 หมู่ที่ 2  ตำบลบันนังสตา  อำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา 95130
เบอร์โทรศัพท์ 073-289449
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายอับดุลเลาะ เล๊ะนุ๊
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 086-2947141
อีเมล์ : number1_nu@hotmail.com

นายขจร ส้มไม้
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0877967047
อีเมล์ : khajorn@bannangsta.ac.th

นางสาวขวัญนภา ชูเชิด
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวนูรมาน จือยือแร
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1