โรงเรียนบันนังสตาวิทยา
24/1 หมู่ที่ 2  ตำบลบันนังสตา  อำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา 95130
เบอร์โทรศัพท์ 073-289449
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 77) 31 ต.ค. 64
ปฏิทินวิชาการโรงเรียนบันนังสตาวิทยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 67) 27 ต.ค. 64
คำสั่ง โรงเรียนบันนังสตาวิทยา แต่งตั้งเวรยามรักษาการณ์ (อ่าน 258) 28 มิ.ย. 64
กำหนดการรับ - ส่งเอกสาร(สำหรับครู)ประจำเดือนมิถุนายน 2564 (อ่าน 104) 11 มิ.ย. 64
ตรวจเยี่ยม ติดตาม ความพร้อมด้านความปลอดภัย และการจัดการเรียนการสอน (อ่าน 128) 11 มิ.ย. 64
กำหนดการรับ - ส่งเอกสาร(สำหรับนักเรียน)ประจำเดือนมิถุนายน 2564 (อ่าน 107) 11 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนบันนังสตาวิทยา เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 142) 03 มิ.ย. 64
ร่วมแสดงความยินดีกับนายอำเภอบันนังสตา เข้ารับตำแหน่งใหม่ (อ่าน 147) 03 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนบันนังสตาวิทยา เรื่องขยายเวลารายงานตัวและยืนยันสิทธิ์ (อ่าน 144) 27 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนบันนังสตาวิทยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน (อ่าน 176) 09 พ.ค. 64
เปิดรับสมัตรนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 536) 08 ม.ค. 64