โรงเรียนบันนังสตาวิทยา
24/1 หมู่ที่ 2  ตำบลบันนังสตา  อำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา 95130
เบอร์โทรศัพท์ 073-289449
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบทุนภูมิทายาท ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 130) 29 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 160) 29 พ.ค. 63
แบบฟอร์มใบมอบตัวนักเรียนเข้าโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ (อ่าน 305) 03 เม.ย. 63
แบบฟอร์มรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 25) 20 มี.ค. 63
แบบฟอร์มรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 30) 20 มี.ค. 63
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับประเทศ (อ่าน 363) 25 ก.พ. 63
คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา (อ่าน 354) 18 ก.พ. 63
โรงเรียนบันนังสตาวิทยาเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 389) 12 ก.พ. 63
ประกาศผลรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปี (อ่าน 633) 30 ม.ค. 63
กำหนดการรับสมัครนักเรียนโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ (อ่าน 397) 31 ธ.ค. 62
โรงเรียนบันนังสตาวิทยารับสมัครนักเรียนพักนอน (อ่าน 371) 31 ธ.ค. 62
รายงานผลการสอบวัดความรู้พื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนบันนังสตาวิทย (อ่าน 794) 02 เม.ย. 62
รายงานผลการสอบวัดความรู้พื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนบันนังสตาวิท (อ่าน 793) 02 เม.ย. 62