โรงเรียนบันนังสตาวิทยา
24/1 หมู่ที่ 2   ตำบลบันนังสตา  อำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา 95130
เบอร์โทรศัพท์ 073-289449
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกธุรการโรงเรียน (อ่าน 204) 15 ก.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียบันนังสตาวิทยา (โครงการคื (อ่าน 418) 13 ก.ย. 61
รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน (อ่าน 589) 05 ก.ย. 61
ค่ายอิสลามศึกษา (อ่าน 181) 03 ก.ค. 61
ค่ายพุทธบุตร (อ่าน 190) 27 มิ.ย. 61