โรงเรียนบันนังสตาวิทยา
24/1 หมู่ที่ 2   ตำบลบันนังสตา  อำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา 95130
เบอร์โทรศัพท์ 073-289449
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระเบียบการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 22) 12 มี.ค. 62
การประชุมเชิงปฏิบัติการปัจฉิมนิเทศนักเรียนโครงการสานฝันการกีฬา สู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ รุ่นท (อ่าน 21) 09 มี.ค. 62
การประกวด M-Culture Talent (อ่าน 29) 20 ก.พ. 62
บริษัทโมบายเลป มอบแว่นสายตาให้กับเด็กหญิงรอฟีอะห์ เจ๊ะแต (อ่าน 35) 18 ก.พ. 62
ประกาศรับสมัครนักเรียน (อ่าน 39) 14 ก.พ. 62
รับสมัครนักเรียนโครงการสานฝันการกีฬา (อ่าน 136) 11 ธ.ค. 61
วันดินโลก (อ่าน 102) 04 ธ.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกธุรการโรงเรียน (อ่าน 330) 15 ก.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียบันนังสตาวิทยา (โครงการคื (อ่าน 552) 13 ก.ย. 61
รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน (อ่าน 714) 05 ก.ย. 61
ค่ายอิสลามศึกษา (อ่าน 306) 03 ก.ค. 61
ค่ายพุทธบุตร (อ่าน 322) 27 มิ.ย. 61