โรงเรียนบันนังสตาวิทยา
24/1 หมู่ที่ 2  ตำบลบันนังสตา  อำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา 95130
เบอร์โทรศัพท์ 073-289449
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
เครื่องหมายสัญลักษณ์ของโรงเรียนบันนังสตาวิทยาเป็นรูปกงจักร  มีคบเพลิง  หนังสืออยู่ตรงกลาง
มีอักษรย่อ  “บ.ว.”  อยู่บนหนังสือ  ซึ่งมีความหมายดังนี้
          “กงจักร”        หมายถึง  ความอดทน  เข้มแข็ง  กล้าหาญ เป็นอาวุธที่สำคัญ
          “คบเพลิง”       หมายถึง  แสงสว่าง  ความรุ่งโรจน์
          “หนังสือ”        หมายถึง  ตำราที่ใช้มุ่งมั่นให้เกิดปัญญา  ความเฉลียวฉลาด หลักแหลม  ความคิด
 
จากเครื่องหมายสัญลักษณ์ของโรงเรียน  มีความหมายรวมกันว่า  “โรงเรียนบันนังสตาวิทยา  เป็นแหล่งเสริมสร้างปัญญา  ความรู้  ซึ่งจะเป็นแสงสว่างนำทางสู่อนาคตที่สดใส  และในขณะเดียวกัน  ยังเป็นอาวุธที่ใช้ต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคนานัปการได้”
          สีประจำโรงเรียน
                   สีเหลือง
                   สีชมพู
          สีเหลือง   หมายถึง  วันที่โรงเรียนบันนังสตาวิทยาเป็นทำการเรียนการสอนวันแรก  ซึ่งตรงกับวันจันทร์  ที่  ๒  กันยายน  ๒๕๑๑  และวันจันทร์  แทนด้วย  สีเหลือง
          สีชมพู     หมายถึง   วันที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนบันนังสตาวิทยา  เมื่อวันอังคาร  ที่  ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๑๑  และวันอังคาร  แทนด้วย  สีชมพู