โรงเรียนบันนังสตาวิทยา
24/1 หมู่ที่ 2  ตำบลบันนังสตา  อำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา 95130
เบอร์โทรศัพท์ 073-289449
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
09 ก.ค. 64 ผู้อย่เวรรักษาการ

นายอฟานดี คาเดร์ลอเด็ง

นายแวอิสแมล  หะยีสาเม๊าะ

นางสาวสุรีนา  เจ๊ะเด็ง

นางยาวารี  กายง

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนบันนังสตาวิทยา
08 ก.ค. 64 ผู้อย่เวรรักษาการ

นายเอริส ดาโอ๊ะ

นายสะกือรี  หะมะ

นางอุไรมา  หะมะ

นางแวฮากีมะห์ แวนาแว

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนบันนังสตาวิทยา
07 ก.ค. 64 ผู้อย่เวรรักษาการ

นายอารีฟาน  หะมะซอ

นายประเสริฐ  อุทัยรัตน์

นางสาวนุรมาน จือยือแร

นางสาวสุไลมะ  นิแว

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนบันนังสตาวิทยา
06 ก.ค. 64 ผู้อย่เวรรักษาการ

นายอับดุลฮาฟิซ  มากาเต

นายอารอฟัต  หิเล

นางเจ๊ะอานีซะห์  ลาแซ

นางสาวกัลยา  สิมมา

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนบันนังสตาวิทยา
05 ก.ค. 64 ผู้อย่เวรรักษาการ

นายอาลิส  เจ๊ะน๊ะ

นายกวินทิพย์ กาญจนสมจิตต์

นางสาวนาอีมะห์  เด็ง

นางสาวแวอาอีเสาะ สิเดะ

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนบันนังสตาวิทยา
04 ก.ค. 64 ผู้อย่เวรรักษาการ

นายอัสมิน  เจะเลาะ

นายไซลี    ยะโกะ

นางสาวศรัญญา  จันทร์คง

นางอุไร วีระสุข

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนบันนังสตาวิทยา
03 ก.ค. 64 ผู้อย่เวรรักษาการ

นายปรีชา  ดาแหม็ง

นายอับดุลเลาะ หะยีปูเตะ

นางหม๊ะซง  สะระยะ

นางสาววราภรณ์ ปลอดใหม่

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนบันนังสตาวิทยา
02 ก.ค. 64 ผู้อย่เวรรักษาการ

นายเอกชัย แซ่ท่าม

นายวสวัตติ์  นวลนาค

นางสาวขวัญนภา ชูเชิด

นางสาวคอรีเย๊าะ  เห็ง

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนบันนังสตาวิทยา
01 ก.ค. 64 ผู้อย่เวรรักษาการ

นายภูมิพงษ์ วันเคารพ

นายขจร ส้มไม้

นางสาวนูรียะห์  เจ๊ะมะ

นางสาวรอซีด๊ะ ดอเลาะ

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนบันนังสตาวิทยา
30 มิ.ย. 64 ผู้อย่เวรรักษาการ

นายอาซีซัน มะแตหะ

นายอุสมาน ลีลาตานา

นางสาวมูณีเราะห์  มะนุง

นางสาวอรุณี  คามมุขกันทร

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนบันนังสตาวิทยา
29 มิ.ย. 64 ผู้อย่เวรรักษาการ

นายปรีชัย โล่ห์ชัย

นายสาเหาะ  สะตีบือมะ

นางรอสน๊ะ  แปเฮาะฮีเล

นางสาวซากีเราะห์ มะแตหะ

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนบันนังสตาวิทยา
28 มิ.ย. 64 ผู้อย่เวรรักษาการ

นายนะห์นูดิง  มะสารี

นายอับดุลฮาฟิต ซิมา

นางสาวปัทมา สะมะแอ

นางสาวเมธาวี   สายสลำ

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนบันนังสตาวิทยา
21 มิ.ย. 64 นักเรียนรับเอกสารใบงานครั้งที่ 3
โรงเรียนบันนังสตาวิทยา ฝ่ายวิชาการ
14 มิ.ย. 64 นักเรียนรับเอกสารใบงานครั้งที่ 2
โรงเรียนบันนังสตาวิทยา ฝ่ายวิชาการ
11 ม.ค. 64 ถึง 02 เม.ย. 64 เปิดรับสมัตรนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
ฝ่ายรับสมัครนักเรียน