โรงเรียนบันนังสตาวิทยา
24/1 หมู่ที่ 2   ตำบลบันนังสตา  อำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา 95130
เบอร์โทรศัพท์ 073-289449
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
27 มิ.ย. 61 ถึง 29 มิ.ย. 61 ค่ายพุทธบุตร
ขอเชิญชวน นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม "ค่ายพุทธบุตร" ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 27 มิ.ย. - 29 มิ.ย. 2561 ณ วัดเนรัญชราวาส
ณ วัดเนรัญชราวาส / ชุดนักเรียน