โรงเรียนบันนังสตาวิทยา
24/1 หมู่ที่ 2  ตำบลบันนังสตา  อำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา 95130
เบอร์โทรศัพท์ 073-289449
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
07 มี.ค. 66 ถึง 10 มี.ค. 66 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
01 มี.ค. 66 ถึง 31 มี.ค. 66 รับสมัครนักเรียนโครงการประชารัฐ