กลุ่มสาระการเรียนรู้

ศิลป - ดนรี -นาฏศิลป์   
ผลงานระดับชาติ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ระดับชั้น ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ระดับชั้น ม4.-ม.6

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

 

โทรศัพท์ / โทรสาร  0-7328-9449

ผู้ดูแลและพัฒนาระบบ : นายขจร ส้มไม้
email webmaster : khajorn@bannangsta.ac.th
โทรศัพท์ 08 7289 3814
ปรับและพัฒนาล่าสุด๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

 
นายตะวัน อักษรชื่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนบันนังสตาวิทยา
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สพม. เขต 15
กระทรวงศึกษาธิการ
ศอ.บต.
สกสค.
สพฐ.

 

Copyright © Bannangstavitdhaya School. All rights reserved. Design by Khajorn