โรงเรียนบันนังสตาวิทยา
24/1 หมู่ที่ 2  ตำบลบันนังสตา  อำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา 95130
เบอร์โทรศัพท์ 073-289449
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนบันนังสตาวิทยา ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งบประมาณประจำปี ๒๕๖๖
โรงเรียนบันนังสตาวิทยา ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น วงเงิน  ๙๓๒,๗๐๐.๐๐ บาท ( เก้าแสนสามหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน ) รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 2565,16:37   อ่าน 312 ครั้ง