โรงเรียนบันนังสตาวิทยา
24/1 หมู่ที่ 2  ตำบลบันนังสตา  อำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา 95130
เบอร์โทรศัพท์ 073-289449
ข่าวประชาสัมพันธ์
คำสั่ง โรงเรียนบันนังสตาวิทยา แต่งตั้งเวรยามรักษาการณ์

คำสั่ง  โรงเรียนบันนังสตาวิทยา

  ที่   ๐๕๖ / ๒๕๖๔

เรื่อง   แต่งตั้งเวรยามรักษาการณ์

 

ช่วงปิดเป็นกรณีพิเศษเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  (โควิด-๑๙)

 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2564,15:55   อ่าน 258 ครั้ง