โรงเรียนบันนังสตาวิทยา
24/1 หมู่ที่ 2  ตำบลบันนังสตา  อำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา 95130
เบอร์โทรศัพท์ 073-289449
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตรวจเยี่ยม ติดตาม ความพร้อมด้านความปลอดภัย และการจัดการเรียนการสอน
วันพฤหัสบดีที่ 10มิถุนายน 2564 
 (ช่วงบ่าย)
นายนพปฎล มุณีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ยะลา พร้อมด้วยนางสาวกรรธดา เงินราษฎร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา นางณัฐณพัชร์ พูลศรีรุ่งภารดา นายสุธี จุ้งลก  คณะทำงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลา ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตาม ความพร้อมด้านความปลอดภัย และการจัดการเรียนการสอน ของห้องเรียนปกติ ห้องเรียนโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้และโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ในสังกัดก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ภายใ ต้ตามมาตรการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (COVID-19)  ณ โรงเรียนบันนังสตาวิทยา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 2564,12:39   อ่าน 127 ครั้ง