โรงเรียนบันนังสตาวิทยา
24/1 หมู่ที่ 2  ตำบลบันนังสตา  อำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา 95130
เบอร์โทรศัพท์ 073-289449
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนบันนังสตาวิทยา เรื่องขยายเวลารายงานตัวและยืนยันสิทธิ์
ประกาศโรงเรียนบันนังสตาวิทยา เรื่องขยายเวลารายงานตัวและยืนยันสิทธิ์
นักเรียนที่มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2564 ขยายเวลาให้รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์ ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ผ่านทางระบบออนไลน์ โดยเข้าถึงได้ที่ https://forms.gle/qMMTaKSQoUpUQcXG6 หรือสแกน QR Code ต่อไปนี้
หมายเหตุ นักเรียนที่รายงานตัวแล้วก่อนหน้านี้ ไม่ต้องรายงานตัวซ้ำ
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 2564,08:56   อ่าน 143 ครั้ง