โรงเรียนบันนังสตาวิทยา
24/1 หมู่ที่ 2  ตำบลบันนังสตา  อำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา 95130
เบอร์โทรศัพท์ 073-289449
ภาพกิจกรรม
การประเมินการนำเสนอโครงงานเพื่อสังคม ม.4
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้นำเสนอผลงานที่ได้ศึกษาค้นคว้าในรายวิชาโครงงานเพื่อสังคม ได้แก่โครงงานเช็ดเท้าจากไหมพรม โครงงานถังขยะจากขวดพลาสติก  โครงงานเก้าอี้จากขวดพลาสติก โครงงานแจกันหงส์จากกระดาษ ณ ห้องประชุมอาเซี่ยน 2 โรงเรียนบันนังสตาวิทยา
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 2563,18:40   อ่าน 187 ครั้ง