โรงเรียนบันนังสตาวิทยา
24/1 หมู่ที่ 2  ตำบลบันนังสตา  อำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา 95130
เบอร์โทรศัพท์ 073-289449
ภาพกิจกรรม
สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2562
วันที่ 14 - 15 มกราคม 2563 โรงเรียนบันนังสตาวิทยา ได้จัดการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
นักเรียนส่วนมากให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฏรเบียบของโรงเรียนเป็นอย่างดี
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 2563,11:38   อ่าน 871 ครั้ง