โรงเรียนบันนังสตาวิทยา
24/1 หมู่ที่ 2  ตำบลบันนังสตา  อำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา 95130
เบอร์โทรศัพท์ 073-289449
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ผู้ปกครองลงทะเบียน
ผู้ปกครองลงทะเบียน
ครูรอรับผู้ปกครองลงทะเบียน
ผู้อำนวยการโรงเรียนตรวจความเรียบร้อย
ผู้ปกครองพร้อมรับฟัง
ผู้อำนวยการมอบเกียรตินักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยื่ยม
ผู้อำนวยการมอบเกียรตินักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยื่ยม
ผู้อำนวยการมอบเกียรตินักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยื่ยม
นักเรียนที่ทำหน้าที่สภาฯ
นักเรียนที่แข่งขันการออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ไปต่อที่นครศร๊ธรรมราช
โพสเมื่อ : 13 ธ.ค. 2562,14:15   อ่าน 234 ครั้ง