โรงเรียนบันนังสตาวิทยา
24/1 หมู่ที่ 2  ตำบลบันนังสตา  อำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา 95130
เบอร์โทรศัพท์ 073-289449
ภาพกิจกรรม
ต้อนรับ ผอ. สพม. เขต 15 นิเทศติดตามโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
ผอ. สพม. เขต 15 พบปะและให้โอวาทกับนักเรียนวงโยธวาฑิตโรงเรียนบันนังสตาวิทยา
ผอ. สพม. เขต 15 พบปะและให้โอวาทกับนักเรียนวงโยธวาฑิตโรงเรียนบันนังสตาวิทยา
ผอ. สพม. เขต 15 พบปะและให้โอวาทกับนักเรียนวงโยธวาฑิตโรงเรียนบันนังสตาวิทยา
ผอ. สพม. เขต 15 พบปะและให้โอวาทกับนักเรียนวงโยธวาฑิตโรงเรียนบันนังสตาวิทยา
ผอ. สพม. เขต 15 พบปะและให้โอวาทกับนักเรียนวงโยธวาฑิตโรงเรียนบันนังสตาวิทยา
ผอ.สพม.เขต15 พบปะ ผอ. ครู โรงเรียนบันนังสตาวิทยา
ผอ.สพม.เขต15 พบปะ ผอ. ครู โรงเรียนบันนังสตาวิทยา
ผอ.สพม.เขต15 พบปะ ผอ. ครู โรงเรียนบันนังสตาวิทยา
การนิเทศติดตาม การเรียนการสอนแบบ Active Learning
การนิเทศติดตาม การเรียนการสอนแบบ Active Learning
ประเมินผล สรุปผลการนิเทศ
ประเมินผล สรุปผลการนิเทศ
โพสเมื่อ : 09 ก.ค. 2562,17:41   อ่าน 1046 ครั้ง