โรงเรียนบันนังสตาวิทยา
24/1 หมู่ที่ 2  ตำบลบันนังสตา  อำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา 95130
เบอร์โทรศัพท์ 073-289449
ภาพกิจกรรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการปัจฉิมนิเทศนักเรียนโครงการสานฝันการกีฬา สู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ รุ่นที่ 2 ณ โรงแรมหรรษา จังหวัดสงขลา
วันที่ 9 มีนาคม 2562 ผู้อำนวยการโรงเรียนบันนังสตาวิทยา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการปัจฉิมนิเทศนักเรียนโครงการสานฝันการกีฬา สู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ รุ่นที่ 2 ณ โรงแรมหรรษา จังหวัดสงขลา
ถ่ายรูปเดี่ยว
ถ่ายรูปคู่
ถ่ายรูปหมู่
ให้สัมภาษณ์กับนักศึกษาฝึกงาน NBT ซึ่งเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนบันนังสตาวิทยา
ถ่ายรูปคู่กับนักข่าว NBT
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 2562,22:52   อ่าน 389 ครั้ง