โรงเรียนบันนังสตาวิทยา
24/1 หมู่ที่ 2   ตำบลบันนังสตา  อำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา 95130
เบอร์โทรศัพท์ 073-289449
ภาพกิจกรรม
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการบันนังสตา
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการบันนังสตา ณ. ห้องประชุมโรงเรียนบันนังสตาวิทยา ต.บันนังสตา จ.ยะลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบันนังสตาวิทยา
ลงทะเบียนก่อนการประชุม
ลงทะเบียนก่อนการประชุม
ลงทะเบียนก่อนการประชุม
ลงทะเบียนก่อนการประชุม
ตรวจสอบความพร้อม
ผู้อำนวยการ กศน. คนใหม่เพิ่งย้ายมา
หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ พร้อมในการประชุม
นายอำเภอกล่าวเปิดประชุม
หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ พร้อมในการประชุม
หัวหน้าประมงอำเภอคนใหม่เพิ่งย้ายมาใหม่
ผู้อำนวยการโรงเรียนบันนังสตาพร้อมรับการประชุม
อาหารเที่ยงพร้อม
รับประทานอาหารหลังเสร็จการประชุม
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 2562,16:05   อ่าน 153 ครั้ง