โรงเรียนบันนังสตาวิทยา
24/1 หมู่ที่ 2   ตำบลบันนังสตา  อำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา 95130
เบอร์โทรศัพท์ 073-289449
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แนวทางการประเมินคุณภาพตามมารตฐานการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.01 MB 8
สัญญายืมเงินโรงเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 47 KB 28
แบบฟอร์มไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 37.14 KB 23
แบบเบิกสวัสดิการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 172.12 KB 23
เบิกเงินค่ารักษาพยาบาล Word Document ขนาดไฟล์ 42 KB 22
ปพ5 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.76 MB 25