โรงเรียนบันนังสตาวิทยา
24/1 หมู่ที่ 2   ตำบลบันนังสตา  อำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา 95130
เบอร์โทรศัพท์ 073-289449
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
สัญญายืมเงินโรงเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 47 KB 13
แบบฟอร์มไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 37.14 KB 10
แบบใบลาป่วย ลาคลอด และลากิจส่วนตัว 13
แบบเบิกสวัสดิการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 172.12 KB 8
เบิกเงินค่ารักษาพยาบาล Word Document ขนาดไฟล์ 42 KB 6
ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน 62
ปพ5 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.76 MB 11