โรงเรียนบันนังสตาวิทยา
24/1 หมู่ที่ 2   ตำบลบันนังสตา  อำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา 95130
เบอร์โทรศัพท์ 073-289449
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
สัญญายืมเงินโรงเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 47 KB 21
แบบฟอร์มไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 37.14 KB 16
แบบใบลาป่วย ลาคลอด และลากิจส่วนตัว 21
แบบเบิกสวัสดิการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 172.12 KB 15
เบิกเงินค่ารักษาพยาบาล Word Document ขนาดไฟล์ 42 KB 15
ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน 91
ปพ5 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.76 MB 19