การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 6

วิชา ง 21201

วิชา ง 21202

ใบงาน 1
ใบงาน 2
ใบงาน 3
ใบงาน 4
ใบงาน 5
Publisher2010
Ms-Excel 2010
หน่วยที่ 1
หน่วยที
หน่วยที
หน่วยที่ 4
หน่วยที่ 5

บทเรียนออนไลน์ VB6.0

แบบฟอร์มใบแจ้งผลการปรับปรุง

ใบความรู้ Dreamwaver CS3

ใบความรู้ Microsoft Excel 2013

บทเรียน ออนไลน์ Microsoft Word 2013
 

 

 

โทรศัพท์ / โทรสาร  0-7328-9449

ผู้ดูแลและพัฒนาระบบ : นายขจร ส้มไม้
email webmaster : bannangstavit@hotmail.co.th
โทรศัพท์ 08 7289 3814
ปรับปรุงและพัฒนาล่าสุด  ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

 
นายตะวัน อักษรชื่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนบันนังสตาวิทยา
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สพม. เขต 15
กระทรวงศึกษาธิการ
ศอ.บต.
สกสค.
สพฐ.

 

Copyright © Bannangstavitdhaya School. All rights reserved. Design by Khajorn