โรงเรียนบันนังสตาวิทยา
24/1 หมู่ที่ 2   ตำบลบันนังสตา  อำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา 95130
เบอร์โทรศัพท์ 073-289449
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ผกามาส อวยจินดา (จ๋า)
ปีที่จบ : 2557   รุ่น :
อีเมล์ : Jajapakamas4@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท :
ตำแหน่ง :
ที่อยู่ที่ทำงาน

:

วันที่บันทึกข้อมูล : 05 ก.ค. 2561,16:49 น.   หมายเลขไอพี : 1.46.65.82


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล